Blog Image

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

I mitt barns mun?

Annat intressant! Posted on Mon, November 25, 2013 21:37:55

Jag har under en lång tid velat veta vad en vanlig barntandkräm innehåller. Så jag bestämde mig för att ge tiden till att ta reda på det.
Är du lika nyfiken som jag? Då kan du får en mycket intressant läsning nedan.

Jag bestämde mig för att reda ut Pepsodent Kids. Ingredienserna kommer i ordning, så den som är överst är det mest av.


Jag reder ut varje ämne för sig, eftersom det inte finns info om hur effekterna blir när de kommer som “cocktail”.

Sorbitol
– sockeralkohol E-nummer 420
Användning: I lightprodukter som sylt, godis, bakverk mm.
Förekomst: Sorbitol framställs syntetiskt ur stärkelse genom reduktion med vätgas under högt tryck och med nickel som katalysator.
Risker: kan ha en laxerande effekt, och vid för stort regelbundet intag kan det leda till magproblem med massiv viktnedgång som följd, Cancer, allergiska reaktioner och ögonskador.

Aqua – vatten.
Jag tror att vi alla vet v ad det är, och vad det vanligtvis används för.

Hydrated Silica – kiselsyragel
Användning: Det vanligaste användningsområdet är som torkmedel för att skydda t.ex elektroniska produkter under lagring och transport. Det används även för att kontrollera luftfuktigheten i museimontrar eller som kattsand, då kallad kristallsand eller kristallkattsand. Men används även i tandkräm. Den används också i olika färger och fernissor och vid framställning av öl.
Förekomst:
Framställs genom att finmalen kiseldioxid blandas med vatten. Det består av hårda, glasklara eller mjölkaktiga mycket porösa korn med 5 – 15% vattenhalt. Kornytan kan uppgå till 200 – 1200 m2 per gram ämne.
Risker: Eller så frågar man sig bara vad det har i mitt barns mun att göra?

PEG-32 – Polyetylenglykol, Emulgeringsmedel
Användning: Används som laxeringsmedel, som hjälpämne i läkemedel, inom kemisk industri som beståndsdel i kosmetika och för träkonservering.
Risker: Vid medicinering ska man alltid rådfråga med läkare för att använda detta ämne om men som ska inta det är under 12 år, är allergisk eller känslig, har inflammatoriska tarmproblem, såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, toxisk megakolon, har ileus, ett hinder eller perforerad tarm, har hjärt-och cirkulationsproblem.
Andra Bieffekter är: elektrolytobalans, diarré, allergiska reaktioner, uppsvälldhet, orolig och/eller smärta i magen, illamående.

Om du försöker bli gravid, är gravid eller ammar, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.
Alltså bör det förmodligen inte heller finnas i våra barns tandkräm.


Sodium Lauryl Suflat
– Natriumlaurylsulfat, Skummedel, SLS
Användning: Badskumm, rakludder, vissa tandkrämer, schampo mm
Förekomst: Är en anjonaktiv surfaktant. Dess anjon, dodecylsulfat, består av en kolvätekedja med en sulfatgrupp (Salt av svavelsyra).
Risker: Förekomst i schampon gör att hårbotten avfettas och torkas ut och orsakar beroende av balsam och eftervårdsprodukter. Förekomst i tandkrämer är olämpligt då slemhinnor är väldigt känsliga. Studier visar minskad förekomst av afte (blåsor i munnen) vid bruk av tandkräm som inte innehåller SLS.

Aroma – Aromämnen
Användning: används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt diverse andra tillämpningar.
Förekomst: Det finns olika kategorier av armomaämnen:
Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation
Naturidentiska aromämnen framställs på kemisk väg, men är identiskt lika de naturliga ämnena i den kemiska strukturen
Syntetiska eller konstgjorda aromämnen ärframställda på kemisk väg utan likhet i naturen Rökaromer
Exempel på aromämnen kan vara: Alkoholer, Aldehyder, Aminer, Estrar, Ketoner, Laktoner, Terpener, Tioler.
Risker: Eftersom det inte är specifierat vilket aromämne som är i, så är det omöjligt att säga något om riskfaktorer.

Cellulose gum – Förtjocknings – och stabiliseringsmedel E-nummer 469 (E 466 )
Användning: Används i klister, smutupplösare, tvättmedel, glass, fryst pommes frites ost samt vid oljeborrning.
Förekomst: Framställs från cellulosa med hjälp av kemiska processer.
Risker: Förbjuden i Nya Zeeland och Australien

Sodium Saccharin – Sackarin, artificiellt sötningsmedel E-nummer: 954
Användning: I godis, glass, läsk, och mat mm som sötningsmedel.
Förekomst: Sackarin kan framställas på olika sätt men alltid Syntetiskt.
Risker: Cancer, fosterskador, genetiska skador [5mg/kg och dag]

Sodium Flouride – är en jonförening med den kemiska formeln NaF.
Användning: Natriumfluorid används ofta i tandkräm och som rengöringsmedel.
Förekomst: Natriumfluorid framställs genom att neutralisera fluorvätesyra (mycket stark frätande syra) med natriumhydroxid (vitt fast ämne som är starkt frätande).
Risker:
Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar. I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under tandutvecklingen.
Läs mer om alla hälsorisker från fluor HÄR

Tocopheryl Acetate – även känd som vitamin E-acetat.
Användning: Förekommer ofta i dermatologiska produkter som hudkrämer
Förekomst: Det är ett ester av ättiksyra och tokoferol
Risker: Tillskott av syntetiskt E-vitamin korrelerade med fler fall av hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Calcium Gluconate – mineraltillskott
Användning: Används mest vid behandling av hypokalcemi (kalciumbrist i blodet). Det används också för att motverka en överdos av Epsom Salt, magnesiumsulfat. Gel beredningar av kalciumglukonat används för behandling av brännskador från fluorvätesyra.
Förekomst: Det framställs genom neutralisation av glukonsyra med kalk eller kalciumkarbonat.
Risker: Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage.
Snabba intravenösa injektioner av kalciumglukonat kan orsaka hyperkalcemi, vilket kan leda till kärlutvidgning, hjärtarytmier, sänkt blodtryck och bradykardi. Extravasation av kalciumglukonat kan leda till cellulit. Intramuskulära injektioner kan leda till lokal nekros och abscessbildning.

Benzyl Alcohol – kemisk förening, Lösningsmedel.
Användning: Bensylalkohol används som ett allmänt lösningsmedel för tryckfärger, målarfärger, läcker, och epoxi- hartsbeläggningar. Men även i tvål och parfymer.
Förekomst: Ämnet framställs genom hydrolys av bensynklorid(har använts som krigsgas. Mycket irriterande för huden.) med natriumhydroxid (ett vitt, fast ämne som är starkt frätande), men förekommer också naturligt i ett antal olika frukter och teer.
Risker: Det oxideras snabbt i friska individer till bensoesyra, konjugeras med glycin i levern och utsöndras som hippursyra . Höga koncentrationer kan leda till toxiska effekter inklusive andningssvikt , vasodilatation , hypotension , kramper och förlamning . Nyfödda , speciellt om kritiskt sjuka , inte kan metabolisera bensylalkohol lika lätt som vuxna . Rapporter i början av 1980-talet av sexton neonatala dödsfall i samband med användning av koksalt flush lösningar som innehåller bensylalkohol konserveringsmedel lett till rekommendationer för att undvika dess användning hos nyfödda

Limonene – cyklisk terpen (omfattande samling kolväteföreningar)
Användning: Limonen används som doftämne i parfym, smink och rengöringsmel och som smakämne i läkemedel, framför allt sådana som innehåller bittra alkoider.
Risker: Terpen kan vara mer eller mindre giftiga eller skadliga

CI73360 – Svavelorganisk förening. Färgämne
Användning: Färgning av polyestertyg
Förekomst: Tioindigo genereras genom alkylering av svavel, i tiosalicylsyra med klorättiksyra.
Hälsorisker: (Det är svårt att hitta information här)

CI77891 – Oxid av Titan, Titansyra
Förekomst: Ren titandioxid förekommer inte naturligt i större utsträckning, men kan framställas ur titanmalm, såsom ilmenit (industrimaterial) eller leuxocen. Titandioxid fås även från rutilsand, som är en av de renaste förekomsterna.
Användning: Titandioxid används som Vitt pigment för färgning av betong, målarfärg, tandkräm och läkemedel, med mera. E-numret är E 171.
Hälsorisker: Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem

Jag känner mig övertygad. Dessa ämnen är ingenting jag anser har att göra i mina barns munnar och kroppar. Även om de kommer i små doser, och kanske inte anses så farliga i de separata doserna. Men jag tänker cocktaileffekt, kontinuerligt och långvarigt använda och framför allt att många av ämnena inte gör någonting positivt för tandhälsan. Alltså är de onödiga.
Det finns dessutom en rad ämnen som inte behöver stå med på innehållsförteckningen. Vilka är de? och hur påverkar dem i det långa loppet och i samband med andra kemikalier?

Vi använder idag inte bara tandkräm som dessa kemikalier finns i utan vi får i oss det från mellan 10-20 olika produkter/dag.
Konsumentorganisationerna varnar för detta, och WHO talar om detta som ett hot mot världshälsan.

Som tur är så finns det massor av alternativ till den vanliga tandkrämen. Ingen nämnd, ingen glömd.

(Och du, “vuxentandkrämer” är förmodligen ännu värre för den får inte ens barn använda)

Eftersom många vill ha källor så lägger jag in dem nu i efterhand.
Det är inte alla med det räcker.

Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
SVD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Epochtimes: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
Sourze: http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig—del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Tandvårdsförbundet: http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Svensk vatten: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Takt-till-kran/Kemiska-amnen/Fluorid/
Föreningen Cui Bono i Göteborg: http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
Plustagning: http://pulstagning.se/2012/july/ar-fluor-skadligt.html
Doktor Dahlqvist blogg: http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/fluor_ett_gift
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=2701&print=1
Water fluoridation dvd: http://products.mercola.com
Kemist varnar för fluor: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
Tandvårdsförbundet: http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Nyhetsklipp ang. substanser i skönhetsartiklar: http://www.svt.se/nyheter/varlden/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram
DN http://www.dn.se/ekonomi/farliga-amnen-i-tandkram-och-tval/
Expressen http://www.expressen.se/halsa/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram/
MiljöAktuellt http://www.idg.se/2.1845/1.500776/hormonrubbande-substanser-i-tval-och-tandkram
KURERA: http://kurera.se/fem-giftfallor-i-ditt-barns-vardag/
Metro: http://www.metro.se/nyheter/larm-om-farliga-kemiska-amnen-i-hygienvardsprodukter/EVHmdd!hLR9bpbl7ibgQ/
SBU: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Sok-kunskapsluckor/Kunskapsluckor/Tandkram-med-tillsats-av-antimikrobiell-substans-vid-kronisk-parodontit–/
Medveten konsumtion: http://www.medvetenkonsumtion.org/rad-och-tips/hygien/skonhet/tandkram
Mercola.com
Shenet
Äkta vara för att läsa om E-nummer
Wikipedia både engelska och svenska Där man kan slå upp varje kemikalie och läsa (det finns mest info på engelska)
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=737&print=1
“A Consumer´s Dictionary of Food Additives” av Ruth Winter;
“The Mirage of Safety” av Beatrice Trum Hunter;
“Additives – Your Complete Survival Guide” av Felicity Lawrence;
“Eater´s Digest” av Michael F Jacobsen; “Aspartame (Nutrasweet): Is It Safe?” av H J Roberts;
“Excitotoxins, The Taste That Kills” av R L Blaylock. (Konsumenter i samverkan)Nej tack till Fluor

Annat intressant! Posted on Mon, November 25, 2013 19:05:25

Fluor är en toxisk restprodukt
från atomvapen- och aluminiumindustrin, som lurades på människor
för att undvika problem med rening av fluoravfall och för att öka
vinsterna. Det är mycket giftigt och
klassificeras någonstans mellan bly och arsenik. I toxikologiböcker
klassas fluor som ett starkt gift tillsammans med cyanid, som är en
stark enzymhämmare. Det är giftigt vid såväl inandning (av
damm eller aerosoler) och förtäring.

Fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare. Man har tidigare även använt
fluor som pesticid (bekämpningsmedel) för att avlusa kycklingar.

När
fluorid kommer in i kroppen binder den sig snabbt till kalcium och
eftersom kalcium finns i varje cell så binds fluor till alla vävnader,
inklusive hjärna, hjärta, lever och njurar. Röntgen har påvisat skelettdeformationer bland barn med
högt fluorintag. Flera studier visar en 20 – 40 procent högre
höftfrakturfrekvens i områden med mycket fluor i dricksvattnet.
Fluor kan stärka benytan till en viss del men insidan av benet blir
i gengäld skörare och kombinationen fluor – aluminium har visat sig förorsaka
samma patologiska förändringar i hjärnan som kan ses vid
Alzheimers sjukdom. Det finns dessutom flera studier som visar att
fluortillskott inte förbättrar tandhälsan hos skolbarn.

Fluor är ett
ackumulativt gift som hämmar kalciumomsättningen och
cellpermeabiliteten, bryter ner protein och nedsätter
kollagenproduktionen, är en av de mest toxiska metallerna, och kan
förekomma i vatten, komjölk, soyamjölk etc. Ett dagligt intag på
mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar
njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar.
I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående,
förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka
hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och
ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar
magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i
skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under
tandutvecklingen.

Den dödliga dosen
för en 70 kg ( 154 lb) människa uppskattas till 5-10 g.

Det finns tillräckligt med fluor i en
tandkrämstub för att döda ett litet barn.

Läs mer om fluor här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig—del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/En kort berättelse om mig

Annat intressant! Posted on Tue, October 01, 2013 09:31:49

Redan som
barn blev jag intresserad av hälsa och samspelet med naturen.
Men
det var som ung ungdom som jag verkligen började intressera mig för det
på riktigt.
När jag var 10 år valde jag själv att inte ta vaccinet som erbjöds, jag blev vegetarian och medlem i bland annat djurens rätt.
Pressen i skolan blev dock successivt högre, jag hade dyslexi som jag inte fick hjälp för och skolgången blev tung. Så småningom kom jag i obalans.

När jag gick på gymnasiet hade jag sömnproblem, migrän
och ont i magen. Mina sömnproblem utvecklades till ett riktigt
dåligt minne, dåligt humör och framför allt trötthet som gjorde
att jag somnade överallt. Situationen blev akut och när jag för andra gången på en vecka
somnat, medan jag lagade mat och hela hemmet var rökfylld när
jag vaknade, förstod jag att jag behövde söka hjälp. Sömnmedicin
var inte ett alternativ för mig då jag alltid varit rädd för
effekterna av det. Så jag sökte mig till Ayurveda.
Jag var
skeptiskt till en början, men efter bara två behandlingar, lite te
och örtpasta så sov jag för första gången på minst ett år, en
hel natt. Min magkatarr försvann och jag kunde både börja äta
igen och fokusera på skolan.
Där började mitt vuxna intresse
för hälsa, på allvar.

När jag var 17 år började jag min
utbildning inom ayurveda. Nu 12 år senare har jag utbildat mig till
Ayurveda-terapeut, Kraniosakral-terapeut, Vedic art-lärare och
Reiki-master. 4 metoder som komplimenterar varandra och även
skolmedicin.
För att få en större inblick och förståelse i
hur hjärnan fungerar så läser jag just nu på psykologi-programmet
på LTU, vilket ger mig möjlighet till att på ett spännande sätt
koppla ihop våra kognitiva aspekter med komplementär medicin.

Jag är
anställd på min mammas företag, Lotta Lindgren AB, som är är
stolt bronssponsor till Naturskyddsföreningen. Miljötänk är en
viktig del i företaget då vi ser att hälsa och miljö hör
ihop.

Just nu jobbar jag även ideellt med ett spännande
projekt som ska leda till kunskaper som både gynnar er som patienter
och som bidrar till att utveckla kraniosakral-terapi som
behandlingsform. Nämligen ett forskningsprojekt med tre olika
diagnoser – knäartros, kroniska ländryggssmärta och migrän/svår
huvudvärk – eftersom det är diagnoser där människor ofta söker
sig till kraniosakral terapi då de har haft svårt att bli
tillräckligt friska med de skolmedicinska behandlingar som
erbjudits.

Jag kan idag se stor skillnad på hälsotänket, i samhället, jämfört med för 10 år sedan och det ger mig hopp om en ännu ljusare framtid.
Min dröm är att sjukvård och komplementärmedicin kan mötas så folkhälsan kan bli bättre och medicinering kan minska.Forskningsprojekt

Kraniosakral terapi Posted on Fri, September 20, 2013 21:50:02

I höst kommer jag att jobba ideellt med ett spännande initiativ som ska leda till kunskaper som både gynnar er som patienter och som bidrar till att utveckla kraniosakral-terapi som behandlingsform.

Närmare bestämt ett forskningsprojekt med tre ganska knepiga diagnoser – knäartros, kroniska ländryggssmärtor och migrän/svår huvudvärk – eftersom det är diagnoser med vilka patienter ofta kommer till oss eftersom de har haft svårt att bli tillräckligt friska med de skolmedicinska behandlingar som erbjudits dem.
Jag har inte bestämt mig för om jag ska vara med i alla tre eller bara välja en av diagnoserna. Det lutar mot migrän/svår huvudvärk. Men om ni har några önskemål så kom gärna med förslag.

De som vill medverka i studien, som klient, kommer gratis på behandling efter ett visst “Schema” och det blir avtalsenligt.

Detta känns verkligen jättespännande!

Trevlig helg!Rawfoodbollar med banan

Kost & recept Posted on Fri, August 30, 2013 20:53:16

Har mixtrat fram ett nytt gott recept på Rawfoodbollar ikväll.

Recept:
3 dl blandade nötter (jordnötter, valnötter,
cashewnötter),
2 torkade bananer (hela),
0.5 dl av vattnet
bananerna legat i,
2 msk rå kakao,
2
msk honung
1 tsk kokosolja,
1 tsk kakaosmör.

Blötlägg bananerna i några timmar, eller så de blir mjuka.
Mixa ihop allt ordentligt och rulla i kokos eller krossad
pistagenötter.

Gött blev det!Min kosthållning och filosofi

Kost & recept Posted on Sun, August 11, 2013 22:18:39

Vi kan kalla den för “VRKPF” 🙂

Jag har aldrig gillat LCHF, förmodligen
pga att de flesta (förmodligen alla) som jag känner som gått på dieten i
princip endast levt på kött, mejeriprodukter och bearnaisesås. MEN är
det inte intressant att Dieten heter Low crab high fat alltså Låg mängd
kolhydrater hög andel fett och inte Låg mängd kolhydrater hög andel kött
och animaliskt fett. ÄNDÅ är det så dieten framställs.

Jag ser stora stekar med bearnaisesås framför mig. Ingenting som jag tycker är något man ska bygga sin “kostcirkel” på.

Vi är allätare, vilket i min värld betyder att vi
behöver variation i vår kost. Jag tror stenhårt på att det är bra att
äta säsongsvarierat, och att
det är bra att äta det som finns i vår närhet och omgivning. Inte bara
pga miljöaspekter, utan även pga av att vi är synkroniserade på ett helt
annat sätt. Dessutom behöver vi få i oss de ämnena som finns runt
omkring oss, ofta i liten dos, för att inte bli allergiska mot det som finns runt omkring
oss. Ex pollen!
Tänker man lite logiskt så borde det vara så.
Dessutom, om man tänker logiskt så borde man äta mestadels grönt i olika
varianter, eftersom det är mestadels det vi kan äta. Jag tror egentligen
att till och med jag som äter mycket grönt äter lite väl enformigt. Mer
“ogräs” borde finnas på tallriken.

Jag brukar tänka “Hur hade jag ätit om det hade varit råprodukter?” Och jag tänker att det är en bra väg att gå.
Vi har i princip samma matsmältningssystem och ämnesomsättning som hos en människa för 100 000 år sedan.
Hur kunde en människa för 100 00 år sedan äta?
(Jag återkommer till svar på den frågan)

Kolhydratbovarna i min värld är snabba
kolhydrater, framför allt socker, och mjöl. Skulle vi inte odla det vi
gör mjöl av så skulle det inte finnas så mycket, logiskt tänkt – vi ska
inte äta så mycket av det. Dessutom skulle vi inte kunna få i oss så stor mängd som råprodukt.
Rotfrukter
som så många LCHFare säger är dåligt, tror jag inte alls att man ska
vara rädd för. Vårt 100 00 gamla matsmältningssystem är väl utformat för att både smälta och ta hand om de råvarorna. MEN som med allt annat så ska vi inte äta två kilo morötter perr dag heller. Ska man äta varierat kan man inte äta såna
mängder av något.

Jag tror inte heller att man ska äta så
mycket kött som många LCHFare även säger att man måste äta. Utan
kanske 1-4 ggr/vecka (inte dagar utan portioner). Och då tror jag att det ska vara av djur som vi själva “kan” (hade kunnat) fånga.
Det är samma sak här. Vårt matsmältningssystem är utformat efter hur de levde då. Och det var inte lätt att gå ut och fånga, släpa hem och sen slakta ko varje dag. Kanske till och med äta den rå.

Nya DNA studier visar på att vi inte förändrat får matsmältningsapparat sedan dess.

Jag tror mer på
en varierad kost med ägg, nötter, frön, mycket olika gröna växter rötter och knölar, rotfrukter, bär, olika linser och böner, frukt, bra fett som,
avokado, fet fisk, nötter, kallpressade oljor mm.
Alltså inte
nödvändigtvis flera kilo mejeriprodukter i veckan… lite lagom med kött (om ens alls). En del kanske kallar min filosofi
för LCHF? En del inte. De flesta LCHFare jag stött på äter nästan bara
kött och mejeriprodukter och en del LCHFare äter inte en enda grönsak
och det tror jag inte är bra alls(!). Prova “Sunt-furnuft-dieten” i en
månad så kommer du se fina resultat. Äter man så här så gör det inget om
man äter onyttigt ibland, det är det som är det fina 🙂


Inte för stora och inte för små portioner och gärna ca 5 mål om dagen.
(Sen
är det ju lite olika människa till människa men det kan ni få veta mer
om på en konsultation hos mig. Vad som passar mer och mindre för just
Dig)

Jag har alltid kallat “min diet” för sunt förnuft. Men
eftersom alla inte förstår vad jag menar med “sunt förnuft” så kan jag även kalla den för “VRKPF” – Varierat och rätt kolhydrat, protein och fett 😉

Ps. Grupper i världen som fortfarande äter på det sättet som jag ger exempel av, har inte våra moderna sjukdomar. Ex. Diabetes, högt blodtryck, cancer, alzheimers, hormonsjukdomar, allergier, torr/trasig hud, utslag och eksem, ångest, depressioner, sömnbesvär mm. Men lever ändå länge. Men när de börjar äta som oss (mjöl, socker, salt, kemikalier, stora mängder kött) så får de samma sjukdomar som oss också.

(Det här är ett blogginlägg jag skrev för drygt ett år sedan på min gamla blogg, men jag kände att det var värt att ta upp igen när jag läste den här artikeln idag. som stödjer min tro och filosofi)

Ha det gott och ät gått 🙂Ny studie visar att kvinnor som blivit misshandlade under barndomen löper markant större risk att drabbas av sköldkörtelstörningar

Annat intressant! Posted on Wed, August 07, 2013 22:21:43

En ny studie visar att kvinnor som
blivit fysiskt misshandlade i barndomen löper 40% större risk att
drabbas avsköldkörtel störningar.

“Vi fann
ett signifikant samband med sköldkörtel-störningar för kvinnor
som utsattes för övergrepp under barndomen”
– huvudförfattare
Esme Fuller Thomson, professor och ordförande vid University of
Toronto fakulteten för socialt arbete, i ett universitet
pressmeddelande.

Esme fortsätter: “Vi trodde ursprungligen länken skulle
kunna förklaras av faktorer såsom daglig stress, rökning eller
alkoholmissbruk – egenskaper som förknippas med både barndom
misshandel och störningar sköldkörtel – men även efter justering
för 14 potentiella förklaringsfaktorer, hade kvinnor som blivit
fysiskt misshandlade i barndomen 40 procent högre odds för
sköldkörteln störningar än sina icke-misshandlade
kamrater.”


(Bild lånad från skölkörteln.se)

Forskarna analyserade data från cirka 13.000
kanadensiska vuxna. Mer än 1.000 av kvinnorna rapporterade att de
fysiskt misshandlade innan de fyllde 18 och ca 900 sa att de hade
diagnostiserats med en sköldkörtelsjukdom.

Studien
publicerades on-line Juli 29 i Journal of Aggression, misshandel och
trauma.

Långsiktiga effekter, av barnmisshandel, på
sköldkörteln “kan bero på hur tidiga trauman ändrar hur en
person reagerar på stress, hela livet,”
studie medförfattare
Loriena Yancura, docent i the family and consumer sciences department
at the University of Hawaii, sa i pressmeddelandet,

“En
viktig väg för framtida forskning är att undersöka eventuella
dysfunktioner i produktionen av ‘fight-or-flight’ hormon, kortisol,
bland överlevare av övergrepp”
, tillade hon.

Fredag ​​2
AUGUSTI (HealthDay News)Helgens Vedic art-kurs

Vedic Art Posted on Sun, July 21, 2013 20:12:55

Helgens Vedic art-kurs i Gransjö resulterade i massvis med glädje och skapande. tyvärr även massor av moln på himlen och hungriga myggor.
Men vilken fantastisk helg det blev trots myggbett och moln på himlen!

Den nya upptäckten, the glymphatic systeme, och Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi Posted on Wed, July 17, 2013 10:48:29

Ny forskning visar
att kroppen har ett rensningssystem i hjärnan som förhindrar
sjukdomar som Alzheimers och upprätthåller hjärnans hälsa. Att
hitta sätt att stödja och förstärka denna reningsprocess kan leda
till förbättrade resultat vid hjärnskada och hjärnsjukdom.

Bild: https://www.facebook.com/NeuroscienceResearchTechniques


De flesta av oss har
hört talas om lymf-systemet, en samling av kärl och knutor över
hela kroppen som bidrar till att rena restprodukter och är en del av
kroppens immunförsvar. Nu har en grupp neuroforskare vid University
of of Rochester Medical Center identifierat ett fascinerande snabbt
rensningssystem i hjärnan som de kallar the glymphatic
systeme.

Deras rön har publiceras på nätet i augusti 2012
av Vetenskap Translational Medicine.

Den nya tekniken av
två-foto mikroskopi tillåter forskare att studera och följa
flödet av blod, cerebrospinalvätska (CSV) och andra ämnen i en
levande hjärnvävnad. Det glymfatiska systemets vägar fungera
alltså endast i en levande hjärna, och har inte vetenskapligt
observeras förrän nu.

Forskare namngav det till the
glymphatic system eftersom det fungerar ungefär som det lymfatiska
systemet, men förvaltas av gliaceller i hjärnan. Gliaceller är
icke-neuronala hjärnceller med flera reglerande och skyddande roller
inklusive förstörelsen av patogener och avlägsnande av döda
nervceller.

Vad två-foto-mikroskopet visar är att i
glymphatics vägar cirkulerar CSV (cerebrospinalvätska) längs
specialiserade anatomiska strukturer. Tidigare forskares hypoteser är
att CSV sakta sipprat genom hjärnvävnaden och filtrerat ut avfall
gradvis, men detta är bara en del av bilden. Nu vet man att
glymphatics system driver stora volymer av CSV mycket snabbare än
man tidigare trott, för att transportera bort avfallet under
tryck.

Specifikt förflyttas en volym CSV via det arteriella
systemet rätt in i hjärnvävnaden, och byts ut med den
mellanliggande vätskan inne i hjärnan. När den gör det, tvättar
den genom vävnaden och samlar in avfall och partiklar som sitter
mellan hjärncellerna. Sen inträder CSV i det venösa systemet via
venerna i hjärnvävnaden, med vätskan och det avfall som plockats
upp från hjärnan. På det sättet avlägsnas avfallsmaterial
effektivt från hjärnvävnaden.

Vi vet att
ansamling av avfall och giftiga ämnen i hjärnans miljö negativt
påverkar hjärnans funktion. Upptäckten av det glymfatiska systemet
öppnar upp forskningsfältet. Neuroforskaren Maiken Nedergaard
säger, “Vi är hoppfulla att dessa rön har implikationer för
många förhållanden som involverar hjärnan, såsom traumatisk
hjärnskada, Alzheimers sjukdom, stroke och Parkinsons sjukdom”.
Fokus är att hitta hur det glymfatiska systemet kan vara inblandat i
orsak och / eller återvinning. Här är ett exempel:

Det
glymfatiska Systemet och Alzheimers sjukdom

En av de första
extracellulära slaggprodukter som forskats på, inom ramen för
glymphatic-rensningen, var amyloid β. Amyloid β är ett protein som
gjorts och utsöndras av hjärnceller i en pågående process och som
används för att utföra flera reglerande och skyddande funktioner.
Eftersom hjärnan kontinuerligt producerar denna molekyl så behöver
den också rensa ut all amyloid β den inte längre använder.

Vid
Alzheimers sjukdom byggs amyloid β upp i hjärnan, och täpper till
utrymmet mellan cellerna. Forskarna tror att denna amyloid
β-plack dödar nervceller och orsakar demens som är ett primärt
symptom på Alzheimers.
Vid Alzheimers kan även den
glymfatiska-rensningen försämras och/eller misslyckas, vilket leder till ökad ansamling
av amyloid β. Den snabba rensningsvägen kan ha slutat fungera
ordentligt på grund av försämring genom åldrandeprocesser, eller
effekten av en tidigare infektion eller skada.

Det kan alltså
vara möjligt att bromsa utvecklingen av Alzheimers genom att öka
flödeshastigheten för det glymfatiska systemet, och därigenom
rensa bort amyloid β, som lagrats, snabbare.
Den goda nyheten
är att vi redan har en effektiv terapi för att förbättra
det glymfatiska flödet.

En Kraniosakral behandling förstärker
den glymfatiska rensningen.

Även om den glymfatiska rensningen är
en nyligen identifierad process, är begreppet inte helt nytt. Den
Kraniosakrala Pionjären Dr John Upledger såg sin “model”
av växlande CSV-produktion inom ett halvslutet hydraulsystem redan i
början av 1980-talet. Denna modell var grunden för hans forskning
och utveckling av kraniosakral terapi. Det finns nu en omfattande
mängd forskning som visar på hälsofrämjande effekter av
Kraniosacral terapi.

Kraniosakral terapi är en mild, praktisk
kroppsterapi. Fokus i KST (kranisakral terapi) uppmuntrar frisättningen
av trauma låst i vävnaderna, förbättrar fysiologisk funktion och
främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Kraniosakrala tekniker
återställer och förbättrar vätskerörelser i hjärnan,
ryggmärgen och i hela kroppen. Under en kraniosakral behandling ökar
cerebrospinalvätskans (CSV) rörelse, och förbättrar då den
glymfatiska rengöringen av hjärnans vävnader.

Rengöringen
av hjärnans miljö är avgörande för hjärnans avgiftning,
nutrition och normala funktion. Forskarnas senaste upptäckt av
glymphatic-systemets mekanismer bekräftar Dr Upledgers tidigare
hypotes.
Och i andra led förstår vi att kraniosakral
terapi är en effektiv behandlingsform för att öka hjärnans
rensning vid hjärnsjukdom och skada men även som en
förebyggande åtgärd.

Research publicering Science
Translational Medicine:
http://stm.sciencemag.org/content/4/147/147ra111

ScienceDaily
rapport:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120815142042.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28ScienceDaily%3A+Mind+%26+Brain+News%29&goback=%2Egde_4156796_member_153332887

Jeffery Iliff – The Glymphatic System video:
http://www.youtube.com/watch?v=ci5NMscKJws

Dr John Upledger:
http://www.upledger.com/content.asp?id=246Bisfenol A – Den poppulära kemikalien som gör oss sjuka och förstör våra gener

Annat intressant! Posted on Fri, July 12, 2013 10:34:06

Bisfenol A, den hormonstörande
kemikalien som för inte allt för länge sedan förbjöds i nappflaskor, finns fortfarande i konserverad
mat, drycker som man köper på burk och plastflaska, i invändigt
belagda vattenledningsrör, tandlagningsmaterial, i locken på
barnmatsburkar, kassakvitton, färg, lim, barnleksaker, barnartiklar, i plastmuggar, plasttallrikar, och i stort sett alla
platsförpackningar som vi både sparar våra rester i, och som vår
mat vi handlar kommer i från affären mm. Även produkter som pappersmuggar, servetter, tepåsar, kaffefilter och smörgåspapper innehåller höga halter BPA.
Konservburkar
och dryckesburkar toppar listan.

Det varnas mer och mer för denna
kemikalie och flera experter menar att den som kom på att
sätta det giftiga ämnet i plasten var galen.

På en liveblogg på SvD en
kunnat följa hur fyra reportrar ätit konserverad mat, i två dagar,
för att se om halterna av bisfenol A skulle ändras i deras kroppar.
Provsvaren var häpnadsväckande. Efter att ha ätit burkmat i två
dagar ökade samtliga fyras halter i urinen med som minst 2 800
procent och som mest med 4 600 procent!

Det pågår just nu en
forskardebatt, om bisfenol A är skadligt i låga halter, så visar
experiementet att det främst är konserver man bör undvika, säger
Bo Jönsson, professor vid Lunds universitets medicinska fakultet,
avdelningen för Arbets- och miljömedicin.

Fortfarande
ligger värdena under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna.
Men den gränsen diskuteras just nu intensivt i forskarvärlden sedan
dussintals råttstudier visat på negativa effekter vid väsentligt
lägre exponering.
En orsak till att inget motsvarande
vetenskapligt försök gjorts tidigare kan enligt Christian Lindh
vara att det är etiskt problematiskt för forskare att utföra
experiment där människor aktivt exponeras för gifter.

– I USA vågar forskarna sällan göra det av risk för att bli
stämda, och det är tveksamt om det ens skulle tillåtas. I Europa
krävs det godkännande från etiska nämnder.


Så skadas nyfödda av Bisfenol A

Forskare vid Uppsala univeristet har
upptäckt att ett av hjärnans viktigaste signal system, det
kolinerga signalsystemet, påverkas av Bisfenol A. Det har visat sig
framkalla skador i hjärnfunktionen hos nyfödda möss. Effekterna är
bland annat hyperaktivitet. Individerna som utsatts för bisfenol A
fick en ökad känslighet för denna typ av exponering i vuxen ålder.

Ämnet är vida spritt och uppmätt ämnet i såväl människans
moderkaka, foster som modersmjölk. Det är framför allt kritiskt
att få i sig Bisfenol A, under den tiden då hjärnan utvecklas, de
första två åren. Forskningen har publicerats i
tidskriften Toxicology.

Kemikalieinspektionen fick i uppdrag
att efter samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av BPA
i leksaker och barnartiklar samt hur mycket BPA som avges från dessa
produkter. Vid behov skulle åtgärder för att minska exponeringen
föreslås. Rapporten presenterades i september 2012. I rapporten
föreslogs inget nationellt förbud eller ytterligare begränsningar
av BPA i leksaker eller i barnartiklar.

Inte nog med detta så är ämnet Bisfenol A även kopplat till infertilitet, det visar en ny studie vid Tufts universitet i Boston.
En en annan färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida
mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan
löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de
första sex månaderna i livet. 99 % av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.
PBA sammankopplas även med Fetma, cancer, diabetes, neurologiska problem, nedsatt motstånd mot sjukdom mm.

Globalt produceras omkring 4,5 miljoner
ton BPA per år (2010). Den största delen, ungefär 70 procent,
används som råvara vid polykarbonattillverkning. Knappt 20 procent
används som råvara till epoxiföreningar. En mindre del BPA går
till tillverkning av termopapper. (Källa: European Information
Centre for Bisphenol A)

Forskning har visat att BPA kan frigöras
ur plast och termopapper och tas upp i människokroppen. Utifrån de
studier som gjorts, och de misstankar som finns om ämnets
egenskaper, finns det anledning att minimera små barns exponering
för bisfenol A. Det är främst långvarig exponering som bör
undvikas.

BPA-exponering indirekt via den yttre miljön har bedömts vara
mycket mindre än exponeringen via material som kommer i kontakt med
livsmedel. (Källa: EU:s riskbedömningsrapport (februari 2010),
avsnitt 4.1.1.4.2.)

I Danmark, Frankrike och Belgien är BPA förbjudet i
matförpackningar som riktar sig till barn under tre år och nu i juli
2013 träder ett sådant förbud i kraft också i Sverige. Frankrike
har valt att gå längre och förbjuder BPA i alla material som
kommer i kontakt med mat från och med januari 2015. Det kanske vore
klokt att följa i Frankrikes fotsteg och förbjuda det giftiga ämnet
från åtminstone material som kommer i kontakt med mat. Men varför
inte helt och hållet?

Läs mer på

http://mabra.com/halsofara-pa-burk-farlig-kemikalie-i-konserver/

http://blog.svd.se/nyheter/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bisfenolfallan_7251245.svd

http://blog.svd.se/nyheter/

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.412615/nya-ron-sa-skadar-bisfenol-a-hjarnan-hos-nyfodda

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5547182

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljoministern-vill-fasa-ut-bisfenol-a_7881716.svd

http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Bisfenol-A-BPA/

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forslag-om-svenskt-forbud-mot-bisfenol-A-i-kvitton/

http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=929

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_12.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-6-12-BPA-i-leksaker-och-barnartiklar.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Sammanst%C3%A4llning%20Bisfenol%20A%20analyser%20i%20reliningprojektet.pdf

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3714274.ece

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Presentation%20av%20data%20relininguppdraget.pdf

http://www.svt.se/nyheter/sverige/bisfenol-anvands-i-barns-tander

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=888

http://www.reuters.com/article/2010/06/09/us-food-chemicals-cans-idUSTRE65824H20100609« PreviousNext »