Blog Image

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

Ayurvediskt självtest

Ayurveda Posted on Thu, April 18, 2013 12:59:24

Ayurvediskt självtest – Vilken Dosha dominerar din kroppskontitution?
Att komma i ofas med sig själv är lätt i ett samhälle fullt med påtryckningar och Ideal, där allt dessutom hela tiden ska gå i 110. Vi hinner knappt stanna upp och känna efter vad som passar just oss.
Vi människor är olika, både kroppsligt och mentalt. Vi fungerar i olika takt och för olika ändamål. Att skapa sig själv möjlighet till att bli sitt bästa jag, höjer självkänslan och skapar balans både inom oss själva men även i relation till andra.

Att göra ett självtest kan vara en liten fingervisning om vilken “kroppstyp” du har. Vi har av alla tre Doshorna i oss, men i olika grad. Och vanligtvis är det en eller två doshor som dominerar. För mer exakt fastställning av din konstitution och personliga råd för din hälsa, boka en ayurvedisk konsultation.

Läs varje fråga och ringa in/skriv upp det alternativ som stämmer in på dig.
Sammanställ poängen längst ner

Fysiska karaktärsdrag

1. Hår
a. Fint, krusigt, tendens till torrt och flygit
b. Mjukt, ljust, tendens till grått och/eller rödlätt
c. Tjockt, vågigt, glänsande, fett

2. Hud
a. Tunn, tendens till torr
b. Känslig, varm, fräknar och/eller leverfläckar
c. Len, tendens till fet

3. Vikt
a. Lätt kroppsbyggnad, smal, kan ha svårt att gå upp i vikt
b. Ordinär kroppsbyggnad
c. Kraftig, tung kroppsbyggnad, går lätt upp i vikt

4. Benstomme
a. Tunn
b. Medium
c. Kraftig

5. Ansiktsform
a. Långt, kantigt, liten haka
b. Hjärtformat, tendens till spetsig haka
c. Stort, runt, fylligt

Fysiologiska funktioner

6. Svettning
a. Minimal
b. Riklig, särskilt i hetta; stark, ibland syrlig lukt
c. Måttlig; svettas även utan kroppsrörelse

7. Väderkänslighet
a. Tycker inte om kallt väder och blåst
b. Tycker inte om varmt väder, trivs i svalt
c. Tycker inte om kyla och fukt

8. Sömn
a. Lätt, ojämn, lättväckt
b. God och välgörande
c. Tung, stort sömnbehov, minst 8 timmar

9. Uthållighet
a. Snabb uttömning av energi, långsam återhämtning
b. Väl fördelad energiförbrukning
c. God uthållighet

10. Energi i vardagen

a. Ojämn energinivå, växlar från dag till dag, kommer stötvis eller i vågor
b. Hög energinivå, intensiv, målinriktad med en stark inre drivkraft
c. Jämn energinivå, långsam i starten, men sedan stark och uthållig

11. Tal
a. Talar snabbt
b. Klart, tydligt, exakt
c. Långsamt, eftertänksamt

12. Hunger och matsmältning
a. Oregelbunden
b. Stark, kan inte hoppa över måltider
c. Kan lätt hoppa över en måltid, kan ofta känna mig tung efter måltid. Långsam matsmältning

13. Tarmtömningar
a. Oregelbundna med tendens till torr, får lätt förstoppning
b. Flera gånger per dag och tendens till lös avföring
c. Regelbundna, en till två gånger per dag, fast och tung

14. Gångstil
a. Snabbt och lätt, lite planlöst
b. Medelsnabbt med bestämda steg, målmedvetet
c. Långsamt, lite tungt

Mentala aspekter

15. Mental läggning
a. Ofta tankspridd, rörligt intellekt med många ideér
b. Skarpt intellekt, logiskt, analytiskt och fokuserad
c. Lugn, stabil, förmåga till överblick, reflekterande, eftertänksam

16. Humör
a. Växlar snabbt
b. Temperamentsfull
c. Stabil

17. Minne
a. Lär mig snabbt, men har dåligt långtidsminne
b. Lär mig snabbt, effektiv, skarpt och selektivt minne, ofta visuellt
c. Lär mig långsamt, behöver tid på mig men har bra långtidsminne

18. Beteende
a. Snabb och flexibel, många bollar i luften, lite rastlös, ständigt i rörelse
b. Effektiv, målmedveten, ambitiös, strukturerad, otålig
c. Långsam, metodisk, har aldrig bråttom, inte så initiativrik

19. Beslutsfattande
a. Ofta obeslutsam, beslutsvånda
b. Fattar lätt och snabbt beslut
c. Eftertänksam. Behöver tid för beslut, sällan beslutsvånda

20. Stressreaktion
a.Tendens till oro och ångest
b. Blir lätt arg eller irriterad
c. Lugn, blir inte lätt arg eller rädd

21. Kreativitet
a. Ständigt nya idéer, många projekt på gång, svårt att prioritera och avsluta
b. Skrider till verket omedelbart, lägger energi på att förverkliga idéer
c. Mer förvaltare än idéspruta, egna idéer mognar fram långsamt

22. Följande passar bäst in på mig
a. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: torrhosta, heshet, knakande leder, förstoppning, oro, ångest
b. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: diarre, allergi, hudbesvär, inflammation, ilska
c. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: slembildning, svullnad, bihåleproblem, astma, depression

Antal A= vata _______________
Antal B= pitta _______________
Antal C=kapha _______________

Läs kort om Vata- Pitta- och Kapha-dominerande personlighetstyper, och hur olika obalanser kan ges till uttryck HÄR.
Vill du veta mer, få en mer grundläggande bild med exakt fastställning av din konstitution och personliga råd för din hälsa, boka en ayurvedisk konsultation hos mig.

Kontakta mig HärVata Pitta Kapha

Ayurveda Posted on Thu, April 18, 2013 11:43:25

Vata

Vata-dominerande personer: Lätt, spenslig kroppsbyggnad, varierande hunger och törst, Tänker, arbetar och rör sig kvickt, kreativ, alert och pratsam. En person med balanserad vata-konstitution är smittsamt entusiastisk, energisk, spontan, flexibel och snabb i tanke och handling.

Vata-personer är ofta föränderliga och oförutsägbara vilket gör att de lätt får oregelbundna vanor. De har en benägenhet att bli hyperaktiva och överentusiastiska. Vid obalans agerar de ofta impulsivt och planlöst. De kan känna sig spända, splittrade och nervösa och kan ha svårt att slappna av. De har ibland svårt att fatta beslut, eller veta vad de vill.

Deras stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.


Obalans och överskott av vata:
kan komma till uttryck i form av frusenhet, spänningsvärk, gasbildning, hård avföring, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, oro och ångest, rädsla, lågt självförtroende, sömnstörningar, högt blodtryck, smärta (ofta i huvud, rygg, leder), muskelryckningar, menstrationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet. och onärvarande mm.


Pitta

Pitta-dominerande personer: Medelstor kroppsbyggnad, bra aptit, hoppar ogärna över måltider, dynamisk och målmedveten, förnöjsam och smidig. En person med balanserad pitta-konstitution har en varm personlighet, är känslig, omtänksam, intelligent och vetgirig. En pittakonstitution innebär i regel ett mycket vaket och målinriktat intellekt.

Pitta-personer är ofta intensiva och t o m frenetiska i sin läggning. Det är den inneboende värmen i pitta-doshan som ger dess brinnande energi och intensitet. De är ofta mycket bestämda, vet vad de vill, och kan vara mycket viljestarka, envisa och dominanta. Ofta är de tidsmedvetna och ogillar att slösa bort sin tid. Pitta-personer har bestämda åsikter om det mesta och gillar att argumentera. De är ofta utpräglade ordningsmänniskor med sinne för organisation och ledarskap. Målmedvetna och effektiva i sitt handlande och S.k. “arbetsnarkomaner” har ofta pitta-konstitution.

Obalans och överskott i Pitta kan ge: Magkatarr, inflamationer, allergier, hudbesvär, irritation, otålighet, envishet, dominans ett hett humör och heta symtom. Personer med pitta-obalans kan vara lite burdusa och upplevas kritiska, och har själva svårt att ta kritik. Svidande eller brännande sensationer i magen, halsen, ögonen, på huden etc är tecken på pitta-obalans. Så även omättlig hunger och törst.

Kapha

Kapha-dominerande personer: Kraftig, stark kroppsbyggnad, långsam matsmältning, metodisk och tålmodig, trygg och harmonisk. En Kapha-dominerande person i balans är ofta Lugn, stabil, sympatisk, pålitlig, kärleksfull och förlåtande. Han/hon skapar ett lugn omkring sig – lugnar ner en stressfull atmosfär genom sin blotta närvaro. En person med dominerande kapha i sin konstitution kan vara något långsam men samtidigt förnöjd och utan behov att söka mental stimulans.

Personer med kapha-konstitution är ofta välbyggda med kraftiga muskler och kraftig benstomme. De besitter ofta både styrka, närvaro och lugn.

Kapha dosha är till sin natur långsam vilket gör personer med dominerande inslag av kapha långsamma i sin aktivitet; de äter långsamt, talar långsamt, blir långsamt arga eller upprymda, vaknar långsamt på morgonen, smälter maten långsamt etc.

Kapha-personer är utpräglade vanemänniskor, som ibland kan ha svårt att acceptera förändringar.

Personer med kapha-dominans tar ofta tid på sig för att fatta beslut. Kaphas långsamhet kompenseras av hans/hennes naturliga fallenhet för metodik och struktur, vilket gör att energi aldrig spills på onödiga aktiviteter.


Överskott av Kapha kan ge:
Tyngdkänsla i kropp och/eller sinne, viktökning, slembildning, svullnad, stelhet, trögstartad i aktivitet, tungsinthet, håglöshet. Kapha är den stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser. Men den kräver samtidigt mer tid för att balanseras.