En
av de viktigaste och kanske mest ovanliga inom kroppsbehandling som
vi kraniosakrala terapeuter arbetar med är Kranialnerverna. Det är
ytterst få behandlingsmetoder som kommer åt att arbeta med dem. Så
idag tänkte jag att jag skull ta tillfället i akt att berätta lite
om en av de ”Större” kranialnerverna som påverkar mycket och
flera olika delar i vår kropp.

Detta är Kranialnerv X,
Vagusnerven.

Vagusnerven är känd som “den kringvandrande
nerven” eftersom den har flera grenar, som avviker från två
tjocka stjälkar rotad i förlängda märgen, som vandrar ner längs
nacken/halsen till den lägsta delen av inälvorna i buken och möter
upp nervsystemet som finns i tarmen (enteriska nervsystemet). Den
påverkar bland annat ditt struphuvud, hjärta, lungor, magsäck och
tarmarnas funktioner och de flesta viktiga organ på vägen. Den
ingår även i det parasympatiska nervsystemet.
Den samarbetar
med andra kranialnerver och jobbar både sensoriskt och
motoriskt.

Vid en eventuell felrörelse/obalans i kroppen som
påverkar nervens arbete kan alltså medföra en rad olika besvär.
Allt ifrån hjärtklappning och andningsbesvär, till sämre tarmrörelser. Men även kolik av eventuellt belastad nacke/nackspärr efter förlossning.

Vagusnerven
sänder information både ”uppströms” och ”nedströms”
mellan organ/vävnader och hjärnan, för att förmedla hur det inre
mår, men även för att tala om vad ”magkänslan” säger och på
så sätt göra oss redo för Kamp/flykt.
En ny studie (Gut
vagal afferents modulate Differentially Congenital Anxiety and
Learned Fear
och
publicerades 21 maj 2014 i Journal of Neuroscience.
)
har
visat att en individ vars vagusnerv som har avklippta nervtrådar och
inte kan skicka information ”uppströms” har mindre ångest och
rädslor, vilket visar på tarmens och hjärnans samarbete vad gäller
upplevda känslor. Den så kallade ”magkänslan” är alltså
mycket viktig för oss när vi fattar viktiga beslut. Man såg också
att det saknades produktion av adrenalin och GABA.

En frisk
och
hel vagusnerv
kommunicerar mellan tarm och hjärna och kan på så vis producera
neurotransmittorer som acetylkolin (Acetylkolin
förekommer i hjärnans cortex
där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten och
därmed vakenhet.
En sjukdom som tros orsakad av förlust av acetylkolinceller i
hjärnan är Alzheimers
sjukdom
.)
och
GABA (är
den vanligaste hämmande signalsubstansen
i centrala
nervsystemet
.
GABA är en av de signalsubstanser som förflyttar korttidsminnets
information till långtidsminnet).
Dessa signalsubstanser gör
även att vi kan sakta ner och få
lägre hjärtfrekvens, blodtryck, och hjälper
ditt hjärta och organ att
sakta
ner så att du kan vila och
återhämta dig.

Vagusnerven
har alltså kopplingar till både kroppsliga och psykologiska
influenser.

Dessa
nya rön om vagusnerven erbjuder spännande möjligheter för
behandling i flera olika områden, tex. posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD).

Stimulering av vagusnerven skulle kunna påskynda
processen där människor med PTSD kan lära sig att associera en
icke-hotande stimuli som utlöser ångest med ett neutralt och
icke-traumatisk upplevelse. Vagusnerv-stimulering används i
dagsläget för att behandla epilepsi och depression, även om
psykologiska fördelarna med VNS förblir kontroversiell.

Forskarna
vill göra mer forskning för att bättre förstå den exakta
dialogen mellan vagusnerven och hjärnan, som förhoppningsvis kommer
att leda till mer effektiva behandlingar för PTSD och andra
ångestsyndrom.