Fluor är en toxisk restprodukt
från atomvapen- och aluminiumindustrin, som lurades på människor
för att undvika problem med rening av fluoravfall och för att öka
vinsterna. Det är mycket giftigt och
klassificeras någonstans mellan bly och arsenik. I toxikologiböcker
klassas fluor som ett starkt gift tillsammans med cyanid, som är en
stark enzymhämmare. Det är giftigt vid såväl inandning (av
damm eller aerosoler) och förtäring.

Fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare. Man har tidigare även använt
fluor som pesticid (bekämpningsmedel) för att avlusa kycklingar.

När
fluorid kommer in i kroppen binder den sig snabbt till kalcium och
eftersom kalcium finns i varje cell så binds fluor till alla vävnader,
inklusive hjärna, hjärta, lever och njurar. Röntgen har påvisat skelettdeformationer bland barn med
högt fluorintag. Flera studier visar en 20 – 40 procent högre
höftfrakturfrekvens i områden med mycket fluor i dricksvattnet.
Fluor kan stärka benytan till en viss del men insidan av benet blir
i gengäld skörare och kombinationen fluor – aluminium har visat sig förorsaka
samma patologiska förändringar i hjärnan som kan ses vid
Alzheimers sjukdom. Det finns dessutom flera studier som visar att
fluortillskott inte förbättrar tandhälsan hos skolbarn.

Fluor är ett
ackumulativt gift som hämmar kalciumomsättningen och
cellpermeabiliteten, bryter ner protein och nedsätter
kollagenproduktionen, är en av de mest toxiska metallerna, och kan
förekomma i vatten, komjölk, soyamjölk etc. Ett dagligt intag på
mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar
njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar.
I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående,
förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka
hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och
ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar
magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i
skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under
tandutvecklingen.

Den dödliga dosen
för en 70 kg ( 154 lb) människa uppskattas till 5-10 g.

Det finns tillräckligt med fluor i en
tandkrämstub för att döda ett litet barn.

Läs mer om fluor här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig—del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/