En ny studie visar att kvinnor som
blivit fysiskt misshandlade i barndomen löper 40% större risk att
drabbas avsköldkörtel störningar.

“Vi fann
ett signifikant samband med sköldkörtel-störningar för kvinnor
som utsattes för övergrepp under barndomen”
– huvudförfattare
Esme Fuller Thomson, professor och ordförande vid University of
Toronto fakulteten för socialt arbete, i ett universitet
pressmeddelande.

Esme fortsätter: “Vi trodde ursprungligen länken skulle
kunna förklaras av faktorer såsom daglig stress, rökning eller
alkoholmissbruk – egenskaper som förknippas med både barndom
misshandel och störningar sköldkörtel – men även efter justering
för 14 potentiella förklaringsfaktorer, hade kvinnor som blivit
fysiskt misshandlade i barndomen 40 procent högre odds för
sköldkörteln störningar än sina icke-misshandlade
kamrater.”


(Bild lånad från skölkörteln.se)

Forskarna analyserade data från cirka 13.000
kanadensiska vuxna. Mer än 1.000 av kvinnorna rapporterade att de
fysiskt misshandlade innan de fyllde 18 och ca 900 sa att de hade
diagnostiserats med en sköldkörtelsjukdom.

Studien
publicerades on-line Juli 29 i Journal of Aggression, misshandel och
trauma.

Långsiktiga effekter, av barnmisshandel, på
sköldkörteln “kan bero på hur tidiga trauman ändrar hur en
person reagerar på stress, hela livet,”
studie medförfattare
Loriena Yancura, docent i the family and consumer sciences department
at the University of Hawaii, sa i pressmeddelandet,

“En
viktig väg för framtida forskning är att undersöka eventuella
dysfunktioner i produktionen av ‘fight-or-flight’ hormon, kortisol,
bland överlevare av övergrepp”
, tillade hon.

Fredag ​​2
AUGUSTI (HealthDay News)