Ny forskning visar
att kroppen har ett rensningssystem i hjärnan som förhindrar
sjukdomar som Alzheimers och upprätthåller hjärnans hälsa. Att
hitta sätt att stödja och förstärka denna reningsprocess kan leda
till förbättrade resultat vid hjärnskada och hjärnsjukdom.

Bild: https://www.facebook.com/NeuroscienceResearchTechniques


De flesta av oss har
hört talas om lymf-systemet, en samling av kärl och knutor över
hela kroppen som bidrar till att rena restprodukter och är en del av
kroppens immunförsvar. Nu har en grupp neuroforskare vid University
of of Rochester Medical Center identifierat ett fascinerande snabbt
rensningssystem i hjärnan som de kallar the glymphatic
systeme.

Deras rön har publiceras på nätet i augusti 2012
av Vetenskap Translational Medicine.

Den nya tekniken av
två-foto mikroskopi tillåter forskare att studera och följa
flödet av blod, cerebrospinalvätska (CSV) och andra ämnen i en
levande hjärnvävnad. Det glymfatiska systemets vägar fungera
alltså endast i en levande hjärna, och har inte vetenskapligt
observeras förrän nu.

Forskare namngav det till the
glymphatic system eftersom det fungerar ungefär som det lymfatiska
systemet, men förvaltas av gliaceller i hjärnan. Gliaceller är
icke-neuronala hjärnceller med flera reglerande och skyddande roller
inklusive förstörelsen av patogener och avlägsnande av döda
nervceller.

Vad två-foto-mikroskopet visar är att i
glymphatics vägar cirkulerar CSV (cerebrospinalvätska) längs
specialiserade anatomiska strukturer. Tidigare forskares hypoteser är
att CSV sakta sipprat genom hjärnvävnaden och filtrerat ut avfall
gradvis, men detta är bara en del av bilden. Nu vet man att
glymphatics system driver stora volymer av CSV mycket snabbare än
man tidigare trott, för att transportera bort avfallet under
tryck.

Specifikt förflyttas en volym CSV via det arteriella
systemet rätt in i hjärnvävnaden, och byts ut med den
mellanliggande vätskan inne i hjärnan. När den gör det, tvättar
den genom vävnaden och samlar in avfall och partiklar som sitter
mellan hjärncellerna. Sen inträder CSV i det venösa systemet via
venerna i hjärnvävnaden, med vätskan och det avfall som plockats
upp från hjärnan. På det sättet avlägsnas avfallsmaterial
effektivt från hjärnvävnaden.

Vi vet att
ansamling av avfall och giftiga ämnen i hjärnans miljö negativt
påverkar hjärnans funktion. Upptäckten av det glymfatiska systemet
öppnar upp forskningsfältet. Neuroforskaren Maiken Nedergaard
säger, “Vi är hoppfulla att dessa rön har implikationer för
många förhållanden som involverar hjärnan, såsom traumatisk
hjärnskada, Alzheimers sjukdom, stroke och Parkinsons sjukdom”.
Fokus är att hitta hur det glymfatiska systemet kan vara inblandat i
orsak och / eller återvinning. Här är ett exempel:

Det
glymfatiska Systemet och Alzheimers sjukdom

En av de första
extracellulära slaggprodukter som forskats på, inom ramen för
glymphatic-rensningen, var amyloid β. Amyloid β är ett protein som
gjorts och utsöndras av hjärnceller i en pågående process och som
används för att utföra flera reglerande och skyddande funktioner.
Eftersom hjärnan kontinuerligt producerar denna molekyl så behöver
den också rensa ut all amyloid β den inte längre använder.

Vid
Alzheimers sjukdom byggs amyloid β upp i hjärnan, och täpper till
utrymmet mellan cellerna. Forskarna tror att denna amyloid
β-plack dödar nervceller och orsakar demens som är ett primärt
symptom på Alzheimers.
Vid Alzheimers kan även den
glymfatiska-rensningen försämras och/eller misslyckas, vilket leder till ökad ansamling
av amyloid β. Den snabba rensningsvägen kan ha slutat fungera
ordentligt på grund av försämring genom åldrandeprocesser, eller
effekten av en tidigare infektion eller skada.

Det kan alltså
vara möjligt att bromsa utvecklingen av Alzheimers genom att öka
flödeshastigheten för det glymfatiska systemet, och därigenom
rensa bort amyloid β, som lagrats, snabbare.
Den goda nyheten
är att vi redan har en effektiv terapi för att förbättra
det glymfatiska flödet.

En Kraniosakral behandling förstärker
den glymfatiska rensningen.

Även om den glymfatiska rensningen är
en nyligen identifierad process, är begreppet inte helt nytt. Den
Kraniosakrala Pionjären Dr John Upledger såg sin “model”
av växlande CSV-produktion inom ett halvslutet hydraulsystem redan i
början av 1980-talet. Denna modell var grunden för hans forskning
och utveckling av kraniosakral terapi. Det finns nu en omfattande
mängd forskning som visar på hälsofrämjande effekter av
Kraniosacral terapi.

Kraniosakral terapi är en mild, praktisk
kroppsterapi. Fokus i KST (kranisakral terapi) uppmuntrar frisättningen
av trauma låst i vävnaderna, förbättrar fysiologisk funktion och
främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Kraniosakrala tekniker
återställer och förbättrar vätskerörelser i hjärnan,
ryggmärgen och i hela kroppen. Under en kraniosakral behandling ökar
cerebrospinalvätskans (CSV) rörelse, och förbättrar då den
glymfatiska rengöringen av hjärnans vävnader.

Rengöringen
av hjärnans miljö är avgörande för hjärnans avgiftning,
nutrition och normala funktion. Forskarnas senaste upptäckt av
glymphatic-systemets mekanismer bekräftar Dr Upledgers tidigare
hypotes.
Och i andra led förstår vi att kraniosakral
terapi är en effektiv behandlingsform för att öka hjärnans
rensning vid hjärnsjukdom och skada men även som en
förebyggande åtgärd.

Research publicering Science
Translational Medicine:
http://stm.sciencemag.org/content/4/147/147ra111

ScienceDaily
rapport:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120815142042.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28ScienceDaily%3A+Mind+%26+Brain+News%29&goback=%2Egde_4156796_member_153332887

Jeffery Iliff – The Glymphatic System video:
http://www.youtube.com/watch?v=ci5NMscKJws

Dr John Upledger:
http://www.upledger.com/content.asp?id=246