Bisfenol A, den hormonstörande
kemikalien som för inte allt för länge sedan förbjöds i nappflaskor, finns fortfarande i konserverad
mat, drycker som man köper på burk och plastflaska, i invändigt
belagda vattenledningsrör, tandlagningsmaterial, i locken på
barnmatsburkar, kassakvitton, färg, lim, barnleksaker, barnartiklar, i plastmuggar, plasttallrikar, och i stort sett alla
platsförpackningar som vi både sparar våra rester i, och som vår
mat vi handlar kommer i från affären mm. Även produkter som pappersmuggar, servetter, tepåsar, kaffefilter och smörgåspapper innehåller höga halter BPA.
Konservburkar
och dryckesburkar toppar listan.

Det varnas mer och mer för denna
kemikalie och flera experter menar att den som kom på att
sätta det giftiga ämnet i plasten var galen.

På en liveblogg på SvD en
kunnat följa hur fyra reportrar ätit konserverad mat, i två dagar,
för att se om halterna av bisfenol A skulle ändras i deras kroppar.
Provsvaren var häpnadsväckande. Efter att ha ätit burkmat i två
dagar ökade samtliga fyras halter i urinen med som minst 2 800
procent och som mest med 4 600 procent!

Det pågår just nu en
forskardebatt, om bisfenol A är skadligt i låga halter, så visar
experiementet att det främst är konserver man bör undvika, säger
Bo Jönsson, professor vid Lunds universitets medicinska fakultet,
avdelningen för Arbets- och miljömedicin.

Fortfarande
ligger värdena under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna.
Men den gränsen diskuteras just nu intensivt i forskarvärlden sedan
dussintals råttstudier visat på negativa effekter vid väsentligt
lägre exponering.
En orsak till att inget motsvarande
vetenskapligt försök gjorts tidigare kan enligt Christian Lindh
vara att det är etiskt problematiskt för forskare att utföra
experiment där människor aktivt exponeras för gifter.

– I USA vågar forskarna sällan göra det av risk för att bli
stämda, och det är tveksamt om det ens skulle tillåtas. I Europa
krävs det godkännande från etiska nämnder.


Så skadas nyfödda av Bisfenol A

Forskare vid Uppsala univeristet har
upptäckt att ett av hjärnans viktigaste signal system, det
kolinerga signalsystemet, påverkas av Bisfenol A. Det har visat sig
framkalla skador i hjärnfunktionen hos nyfödda möss. Effekterna är
bland annat hyperaktivitet. Individerna som utsatts för bisfenol A
fick en ökad känslighet för denna typ av exponering i vuxen ålder.

Ämnet är vida spritt och uppmätt ämnet i såväl människans
moderkaka, foster som modersmjölk. Det är framför allt kritiskt
att få i sig Bisfenol A, under den tiden då hjärnan utvecklas, de
första två åren. Forskningen har publicerats i
tidskriften Toxicology.

Kemikalieinspektionen fick i uppdrag
att efter samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av BPA
i leksaker och barnartiklar samt hur mycket BPA som avges från dessa
produkter. Vid behov skulle åtgärder för att minska exponeringen
föreslås. Rapporten presenterades i september 2012. I rapporten
föreslogs inget nationellt förbud eller ytterligare begränsningar
av BPA i leksaker eller i barnartiklar.

Inte nog med detta så är ämnet Bisfenol A även kopplat till infertilitet, det visar en ny studie vid Tufts universitet i Boston.
En en annan färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida
mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan
löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de
första sex månaderna i livet. 99 % av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.
PBA sammankopplas även med Fetma, cancer, diabetes, neurologiska problem, nedsatt motstånd mot sjukdom mm.

Globalt produceras omkring 4,5 miljoner
ton BPA per år (2010). Den största delen, ungefär 70 procent,
används som råvara vid polykarbonattillverkning. Knappt 20 procent
används som råvara till epoxiföreningar. En mindre del BPA går
till tillverkning av termopapper. (Källa: European Information
Centre for Bisphenol A)

Forskning har visat att BPA kan frigöras
ur plast och termopapper och tas upp i människokroppen. Utifrån de
studier som gjorts, och de misstankar som finns om ämnets
egenskaper, finns det anledning att minimera små barns exponering
för bisfenol A. Det är främst långvarig exponering som bör
undvikas.

BPA-exponering indirekt via den yttre miljön har bedömts vara
mycket mindre än exponeringen via material som kommer i kontakt med
livsmedel. (Källa: EU:s riskbedömningsrapport (februari 2010),
avsnitt 4.1.1.4.2.)

I Danmark, Frankrike och Belgien är BPA förbjudet i
matförpackningar som riktar sig till barn under tre år och nu i juli
2013 träder ett sådant förbud i kraft också i Sverige. Frankrike
har valt att gå längre och förbjuder BPA i alla material som
kommer i kontakt med mat från och med januari 2015. Det kanske vore
klokt att följa i Frankrikes fotsteg och förbjuda det giftiga ämnet
från åtminstone material som kommer i kontakt med mat. Men varför
inte helt och hållet?

Läs mer på

http://mabra.com/halsofara-pa-burk-farlig-kemikalie-i-konserver/

http://blog.svd.se/nyheter/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bisfenolfallan_7251245.svd

http://blog.svd.se/nyheter/

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.412615/nya-ron-sa-skadar-bisfenol-a-hjarnan-hos-nyfodda

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5547182

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljoministern-vill-fasa-ut-bisfenol-a_7881716.svd

http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Bisfenol-A-BPA/

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forslag-om-svenskt-forbud-mot-bisfenol-A-i-kvitton/

http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=929

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_12.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-6-12-BPA-i-leksaker-och-barnartiklar.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Sammanst%C3%A4llning%20Bisfenol%20A%20analyser%20i%20reliningprojektet.pdf

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3714274.ece

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Presentation%20av%20data%20relininguppdraget.pdf

http://www.svt.se/nyheter/sverige/bisfenol-anvands-i-barns-tander

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=888

http://www.reuters.com/article/2010/06/09/us-food-chemicals-cans-idUSTRE65824H20100609