Vata

Vata-dominerande personer: Lätt, spenslig kroppsbyggnad, varierande hunger och törst, Tänker, arbetar och rör sig kvickt, kreativ, alert och pratsam. En person med balanserad vata-konstitution är smittsamt entusiastisk, energisk, spontan, flexibel och snabb i tanke och handling.

Vata-personer är ofta föränderliga och oförutsägbara vilket gör att de lätt får oregelbundna vanor. De har en benägenhet att bli hyperaktiva och överentusiastiska. Vid obalans agerar de ofta impulsivt och planlöst. De kan känna sig spända, splittrade och nervösa och kan ha svårt att slappna av. De har ibland svårt att fatta beslut, eller veta vad de vill.

Deras stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.


Obalans och överskott av vata:
kan komma till uttryck i form av frusenhet, spänningsvärk, gasbildning, hård avföring, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, oro och ångest, rädsla, lågt självförtroende, sömnstörningar, högt blodtryck, smärta (ofta i huvud, rygg, leder), muskelryckningar, menstrationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet. och onärvarande mm.


Pitta

Pitta-dominerande personer: Medelstor kroppsbyggnad, bra aptit, hoppar ogärna över måltider, dynamisk och målmedveten, förnöjsam och smidig. En person med balanserad pitta-konstitution har en varm personlighet, är känslig, omtänksam, intelligent och vetgirig. En pittakonstitution innebär i regel ett mycket vaket och målinriktat intellekt.

Pitta-personer är ofta intensiva och t o m frenetiska i sin läggning. Det är den inneboende värmen i pitta-doshan som ger dess brinnande energi och intensitet. De är ofta mycket bestämda, vet vad de vill, och kan vara mycket viljestarka, envisa och dominanta. Ofta är de tidsmedvetna och ogillar att slösa bort sin tid. Pitta-personer har bestämda åsikter om det mesta och gillar att argumentera. De är ofta utpräglade ordningsmänniskor med sinne för organisation och ledarskap. Målmedvetna och effektiva i sitt handlande och S.k. “arbetsnarkomaner” har ofta pitta-konstitution.

Obalans och överskott i Pitta kan ge: Magkatarr, inflamationer, allergier, hudbesvär, irritation, otålighet, envishet, dominans ett hett humör och heta symtom. Personer med pitta-obalans kan vara lite burdusa och upplevas kritiska, och har själva svårt att ta kritik. Svidande eller brännande sensationer i magen, halsen, ögonen, på huden etc är tecken på pitta-obalans. Så även omättlig hunger och törst.

Kapha

Kapha-dominerande personer: Kraftig, stark kroppsbyggnad, långsam matsmältning, metodisk och tålmodig, trygg och harmonisk. En Kapha-dominerande person i balans är ofta Lugn, stabil, sympatisk, pålitlig, kärleksfull och förlåtande. Han/hon skapar ett lugn omkring sig – lugnar ner en stressfull atmosfär genom sin blotta närvaro. En person med dominerande kapha i sin konstitution kan vara något långsam men samtidigt förnöjd och utan behov att söka mental stimulans.

Personer med kapha-konstitution är ofta välbyggda med kraftiga muskler och kraftig benstomme. De besitter ofta både styrka, närvaro och lugn.

Kapha dosha är till sin natur långsam vilket gör personer med dominerande inslag av kapha långsamma i sin aktivitet; de äter långsamt, talar långsamt, blir långsamt arga eller upprymda, vaknar långsamt på morgonen, smälter maten långsamt etc.

Kapha-personer är utpräglade vanemänniskor, som ibland kan ha svårt att acceptera förändringar.

Personer med kapha-dominans tar ofta tid på sig för att fatta beslut. Kaphas långsamhet kompenseras av hans/hennes naturliga fallenhet för metodik och struktur, vilket gör att energi aldrig spills på onödiga aktiviteter.


Överskott av Kapha kan ge:
Tyngdkänsla i kropp och/eller sinne, viktökning, slembildning, svullnad, stelhet, trögstartad i aktivitet, tungsinthet, håglöshet. Kapha är den stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser. Men den kräver samtidigt mer tid för att balanseras.