Ayurvediskt självtest – Vilken Dosha dominerar din kroppskontitution?
Att komma i ofas med sig själv är lätt i ett samhälle fullt med påtryckningar och Ideal, där allt dessutom hela tiden ska gå i 110. Vi hinner knappt stanna upp och känna efter vad som passar just oss.
Vi människor är olika, både kroppsligt och mentalt. Vi fungerar i olika takt och för olika ändamål. Att skapa sig själv möjlighet till att bli sitt bästa jag, höjer självkänslan och skapar balans både inom oss själva men även i relation till andra.

Att göra ett självtest kan vara en liten fingervisning om vilken “kroppstyp” du har. Vi har av alla tre Doshorna i oss, men i olika grad. Och vanligtvis är det en eller två doshor som dominerar. För mer exakt fastställning av din konstitution och personliga råd för din hälsa, boka en ayurvedisk konsultation.

Läs varje fråga och ringa in/skriv upp det alternativ som stämmer in på dig.
Sammanställ poängen längst ner

Fysiska karaktärsdrag

1. Hår
a. Fint, krusigt, tendens till torrt och flygit
b. Mjukt, ljust, tendens till grått och/eller rödlätt
c. Tjockt, vågigt, glänsande, fett

2. Hud
a. Tunn, tendens till torr
b. Känslig, varm, fräknar och/eller leverfläckar
c. Len, tendens till fet

3. Vikt
a. Lätt kroppsbyggnad, smal, kan ha svårt att gå upp i vikt
b. Ordinär kroppsbyggnad
c. Kraftig, tung kroppsbyggnad, går lätt upp i vikt

4. Benstomme
a. Tunn
b. Medium
c. Kraftig

5. Ansiktsform
a. Långt, kantigt, liten haka
b. Hjärtformat, tendens till spetsig haka
c. Stort, runt, fylligt

Fysiologiska funktioner

6. Svettning
a. Minimal
b. Riklig, särskilt i hetta; stark, ibland syrlig lukt
c. Måttlig; svettas även utan kroppsrörelse

7. Väderkänslighet
a. Tycker inte om kallt väder och blåst
b. Tycker inte om varmt väder, trivs i svalt
c. Tycker inte om kyla och fukt

8. Sömn
a. Lätt, ojämn, lättväckt
b. God och välgörande
c. Tung, stort sömnbehov, minst 8 timmar

9. Uthållighet
a. Snabb uttömning av energi, långsam återhämtning
b. Väl fördelad energiförbrukning
c. God uthållighet

10. Energi i vardagen

a. Ojämn energinivå, växlar från dag till dag, kommer stötvis eller i vågor
b. Hög energinivå, intensiv, målinriktad med en stark inre drivkraft
c. Jämn energinivå, långsam i starten, men sedan stark och uthållig

11. Tal
a. Talar snabbt
b. Klart, tydligt, exakt
c. Långsamt, eftertänksamt

12. Hunger och matsmältning
a. Oregelbunden
b. Stark, kan inte hoppa över måltider
c. Kan lätt hoppa över en måltid, kan ofta känna mig tung efter måltid. Långsam matsmältning

13. Tarmtömningar
a. Oregelbundna med tendens till torr, får lätt förstoppning
b. Flera gånger per dag och tendens till lös avföring
c. Regelbundna, en till två gånger per dag, fast och tung

14. Gångstil
a. Snabbt och lätt, lite planlöst
b. Medelsnabbt med bestämda steg, målmedvetet
c. Långsamt, lite tungt

Mentala aspekter

15. Mental läggning
a. Ofta tankspridd, rörligt intellekt med många ideér
b. Skarpt intellekt, logiskt, analytiskt och fokuserad
c. Lugn, stabil, förmåga till överblick, reflekterande, eftertänksam

16. Humör
a. Växlar snabbt
b. Temperamentsfull
c. Stabil

17. Minne
a. Lär mig snabbt, men har dåligt långtidsminne
b. Lär mig snabbt, effektiv, skarpt och selektivt minne, ofta visuellt
c. Lär mig långsamt, behöver tid på mig men har bra långtidsminne

18. Beteende
a. Snabb och flexibel, många bollar i luften, lite rastlös, ständigt i rörelse
b. Effektiv, målmedveten, ambitiös, strukturerad, otålig
c. Långsam, metodisk, har aldrig bråttom, inte så initiativrik

19. Beslutsfattande
a. Ofta obeslutsam, beslutsvånda
b. Fattar lätt och snabbt beslut
c. Eftertänksam. Behöver tid för beslut, sällan beslutsvånda

20. Stressreaktion
a.Tendens till oro och ångest
b. Blir lätt arg eller irriterad
c. Lugn, blir inte lätt arg eller rädd

21. Kreativitet
a. Ständigt nya idéer, många projekt på gång, svårt att prioritera och avsluta
b. Skrider till verket omedelbart, lägger energi på att förverkliga idéer
c. Mer förvaltare än idéspruta, egna idéer mognar fram långsamt

22. Följande passar bäst in på mig
a. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: torrhosta, heshet, knakande leder, förstoppning, oro, ångest
b. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: diarre, allergi, hudbesvär, inflammation, ilska
c. jag drabbas lätt av ett eller flera av följande: slembildning, svullnad, bihåleproblem, astma, depression

Antal A= vata _______________
Antal B= pitta _______________
Antal C=kapha _______________

Läs kort om Vata- Pitta- och Kapha-dominerande personlighetstyper, och hur olika obalanser kan ges till uttryck HÄR.
Vill du veta mer, få en mer grundläggande bild med exakt fastställning av din konstitution och personliga råd för din hälsa, boka en ayurvedisk konsultation hos mig.

Kontakta mig Här